De Ongemakkelijke Waarheid over Westers Staatsterrorisme.


Een tijdje terug passeerde in onze Vlaamse media het nieuwsbericht dat in Somalië honderdvijftig ‘ terroristen ‘ gedood werden door een Amerikaanse drone. Zulk nieuws is opvallend omdat er enerzijds in onze Vlaamse media weinig geschreven wordt over dit Amerikaans beleid dat onder de Obama regering zwaar werd opgedreven. Anderzijds omdat diezelfde regering heel geheimzinnig is over hun terreurprogramma tenzij het gaat over feiten die dat programma in een heel goed licht kunnen plaatsen. Oorlogspropaganda die ook in zelfverklaarde linkse kranten zonder ook maar één vorm van kritiek te lezen zijn.

In geen enkel artikel wordt de vraag gesteld of dat deze aanval in een soeverein land legitiem is. Sinds wanneer is de VS in oorlog met Somalië? En wanneer zijn de oorlogen met Jemen en/ of Pakistan begonnen waar Amerikaanse drones ook regelmatig toeslaan. Nergens wordt de vraag gesteld wie er in een aanval is omgekomen of-, wie het doelwit was. Het officiële antwoord op deze vraag is dat ze niet weten wie er omgekomen is maar dat het vast en zeker terroristen waren waren die net hun opleiding ‘terrorisme ‘ voltooid hadden en op het punt stonden om Amerikaanse soldaten in de regio (waarvan niemand weet waarom ze daar zijn) aan te vallen. Let ook op de benoeming ‘militanten’, het Pentagon definieert deze als volgt: ‘ -alle mannen die een militaire-leeftijd (16 -66 ) hebben en zich bevinden in een strike-zone.’

Blijkbaar is het voor vele comateuze media normaal dat de VS niet weet wie ze aanvalt maar dat ze wel weet dat het zeker en vast stoute mensen waren. Meer nog, de Amerikaanse overheid weet niet eens hoeveel mensen ze al gedood heeft. In Jemen, Somalië, Pakistan en Afghanistan zouden sinds 2002 tussen de 5053 en 7867 mensen omgekomen zijn door de boven hun hoofd vliegende drones (Cijfers website Bureau of Investigative Journalism ).

Op onze Vlaamse zenders hoor je dan ook maar zelden de onverbloemde feiten over deze vliegende moordmachines, tenzij in de satirische ‘John Oliver Show ‘. De harde realiteit kan enkel nog op een komische manier gebracht worden bij het grote publiek en wie manufacturing consent van Chomsky gelezen heeft begrijpt waarom. Metadata, een informatieve smartphone-applicatie die de gekende feiten van iedere drone-aanval weergeeft wordt geweigerd door Apple wegens ‘ not entertaining or useful’. Zo blijft deze harde realiteit ook weg van onze iPads en iPhones.

Maar laat ons nu even veronderstellen dat de VS wel weet wie ze aanvallen, dat niet negentig procent van hun slachtoffers (onschuldige ) omstanders zijn maar echte gevaarlijke topterroristen en-, dat de soevereine landen waar ze deze aanvallen uitvoeren daarvoor toelating verlenen. Hebben deze verdachten als we onze eigen westerse waarden en normen respecteren dan geen recht op een eerlijk proces, zijn ze dan niet onschuldig tot het tegendeel bewezen wordt?

Zulke vragen worden door onze media niet meer gesteld. Alsof het normaal is dat de VS overal ter wereld mensen uitschakelt waarvan men nog maar gewoon het vermoeden heeft dat deze een (directe) bedreiging vormt voor de veiligheid van de VS. Stel u eens voor dat Rusland Europese burgers met vliegende robots uitschakelt omdat die burgers in hun visie een potentieel gevaar zijn voor Rusland. Men zou voor minder ten oorlog trekken. En dat is wat er nu net gebeurt in landen die geterroriseerd worden door deze van op afstand bestuurde machines. De onrechtvaardigheid van dit crimineel oorlogsapparaat maakt dat er meer terroristen gecreëerd dan uitgeschakeld worden, één van de vele bewijzen hiervan was de getuigenis van Farea Al-Muslimi (YouTube video onder naam ‘testimony of Farea Al-Muslini’ ) die in de Amerikaanse senaat kwam getuigen over de drone-aanval die had plaatsgevonden in zijn dorp in Jemen en welke gevolgen deze had op de houding van zijn dorpelingen tegenover de VS. De sterkte van Al Qaida in Jemen is gegroeid samen met de honderd drieëndertig Amerikaanse drone-strikes (cijfers website Bureau Of Investigative Journalism).

Het is zo ver gekomen dat Pakistaanse kinderen in Waziristan bij mooi en helder weer niet meer buiten durven spelen wegens het grotere risico -door de betere zichtbaarheid- op een drone-aanval, het is daar zo alledaags geworden dat drones zelfs geïntegreerd worden in Pakistaanse tekenfilms.

De onrechtvaardigheid van deze staatsterreur maakt dat door de vergeldingen in vorm van terroristische aanvallen onze eigen levens in het Westen in gevaar zijn, we moeten onszelf de vraag durven stellen of deze niet een actie maar een reactie zijn op onze terreur. En dat kan maar beginnen met een bewustmaking van het grote publiek van dit destructieve oorlogsbeleid, oorlog kan niet herleid worden tot een video game. We hadden al de film good kill en docufilm unmanned die een heel goed beeld van dit soort van oorlogvoering geven. Laat ons nu hopen dat onze eigen media met hetzelfde kritische oog dat naar Rusland kijkt ook naar de VS begint te kijken en het nalaat om oorlogspropaganda zonder ook maar één kritische noot over te nemen in hun krant of op hun scherm.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: