Gevechtsvliegtuignummerplaatherkenningsonzin

Vorige week verspreidden de Russen de informatie dat Belgische F-16s in een dorpje, Hassajek, ten Noorden het Syrische Aleppo zes burgerslachtoffers zouden gemaakt hebben. Het verhaal dat ze brachten, leek initieel waterdicht. Een nauwkeurige beschrijving van de Belgen hun koers werd meteen gegeven. Ze stegen op om 01:34 in Jordanië, schenden het Syrische luchtruim om 02:37, bombardeerden het Koerdische dorp om 03:55 en verlieten Syrië om 07:25.

In België werd het wereldnieuws. De dappere Belgen bleven aan de media gekluisterd gedurende een dag of vier. Natuurlijk, gezien de Belgische operaties in het Midden-Oosten nooit publiek worden gemaakt, ontkende de regering de aantijgingen in alle landstalen. “Russian disinformation,” volgde als initiële reactie. Gelukkig kunnen we beroep doen op onze steengoede, objectieve en diepgravende media die het verhaal niet meteen loslieten en snel vertelden dat de Russen potentieel ontegensprekelijk bewijs hadden dat de F16’s onder Belgische vlag gevlogen werden. De crisis evolueerde want, zo begon het publiek waarschijnlijk zelf te denken, we kunnen het de Russen toch niet steeds kwalijk nemen dat ze elke week opnieuw hospitalen bombarderen in het aantal vierkante kilometer grote Oost-Aleppo, terwijl we zelf bloed aan onze handen zouden hebben.

De regering hield voet bij stuk en zou, daags nadien, de Russische ambassadeur “op het matje roepen” wat de Russen hoogstwaarschijnlijk deed beven van angst. Ze presenteerden echter gegevens die, na uiterst grondige analyse door de regering aanvaard werd als de ultieme aanduiding dat het onmogelijk “onze” F16s konden zijn omdat – hou je vast – “de nummerplaten niet overeen kwamen”. De Belgische media bekeek het als beklonken. De Russen hebben ons in de luren gelegd en waren enkel tuk om “een rel te creëren rond collateral damage“. Het kleine België wordt enkel geviseerd door het grote Rusland omdat we net nu een Europese top hadden en omdat België de hoofdzetel van de NATO herbergt. Case closed dus sinds vrijdag. De Belgische journalistiek heeft haar plicht gedaan, maar is dat wel zo?

Nummerplaten

Planet News had enigszins verwacht dat de media hier dieper op zouden in gaan. Het verhaal van de “nummerplaat” als enige herkenningsmethode voor vliegtuigen leek ons wat te simpel. Als journalisten laten we het niet na om dieper te graven dan wat Minister Van De Put ons vertelt over identificatie van vliegtuigen. We zouden er enkele experten bij roepen die onderlegd zijn in IFF technologie die, anno 2016, waarschijnlijk verder gaat dan de transponder-codes die in 1939 voor het eerst in Groot-Brittannië gebruikt werden. We meenden ons te mogen voorstellen dat er nu, bijna 80 jaar later iets betere technologie zou bestaan die geen beroep deed op de verwachting dat een toestel zelf zijn eigen positie uit zond. Gek genoeg bestaat die in de tijd van neuro-netwerken, artificiële intelligentie en door de computer gedreven vooruitziendheid. Wij waren, zoals de geachte lezer, verbaasd aan te treffen dat een hoog-technologisch leger dat ook daadwerkelijk had; dat ze verder stonden in automatische vliegtuigherkenning dan “de nummerplaat”.

Technolgie dat Vliegtuigen Identificeert

  • IFF (Identification Friend or Foe) Codes of de, door de Belgische media aan de mediagebruiker gepresenteerde “nummerplaat” van een toestel. 77 jaar oude technologie waarvan we dankzij het uitstekend journalistiek werk van De Redactie nu geleerd hebben dat die “platen” “niet rood-wit zijn” en “niet gebruikt worden om te flitsen – natuurlijk”.

Maar zouden de Russen, of de Amerikanen, iets beters kunnen hebben? Obama vertelde immers zeer onlangs dat Rusland het tweede beste leger na de VS had. De kans dat ze wat modernere technologie hebben is dus niet onbestaand. Waaronder…

  • DAS (Distributed Awareness System) dat, onder technische noemer AN/AAQ-37, de mogelijkheid brengt om een algemeen beeld te creëren van elk vliegend voorwerp in de wijde omtrek. DAS, of AN/AAG-37, is dan wel de Amerikaanse benaming, maar de Russen zijn niet echt lomp en zouden potentieel gelijkaardige technieken kunnen gebruiken.
  • IRST (Infrared Search and Track) dat op basis van warmtestraling of infrarood licht, objecten kan identificeren. Deze techniek is niet zo bekend als de “nummerplaat”, maar bestaat ook reeds sinds de jaren ’60.
  • RCS (Radar Cross Section), dat, op basis van een heel aantal variabelen, een toestel kan evalueren waartoe het behoort. Het is voornamelijk om deze technieken tegen te gaan dat de stealth toestellen ontworpen werden. Hoewel zo’n stealth toestel voor moderne RCS ontvangers zelfs ook niet helemaal onzichtbaar blijven.
  • De Maxwell Equations in hyperbolic PDE form, dus de MoM, BEM, FMM, PWDT, PEEC, FDTD, MRTD, FEM, FIT, PSDT, PSSD, TLM, LOD-FDTD, EME, PO of UTD varianten van Computational electromagnetics die, als mogelijke algoritmen, als enige of in combinatie, gevoed aan moderne computers, een perfecte beschrijving kunnen geven van het vliegtuig dat door middel van rekenkracht geanalyseerd wordt.

Misschien vat NEO het nog het beste samen wanneer het meldt dat: “Fouten bij de identificatie nagenoeg onmogelijk zijn omdat elk vliegtuig, meteen nadat het het door radar gecontroleerde luchtruim binnen raast, geïdentificeerd wordt aan de hand van unieke attributen die meteen ook een database ingepompt worden. Op die manier wordt er een profiel opgebouwd van elk vliegtuig dat boven Syrië opereert. Het maakt een verkeerde identificatie ervan nagenoeg onmogelijk. Met andere woorden, wanneer een vliegtuig door een radar opgemerkt wordt, wordt het meteen correct geïdentificeerd. Gezien de twee vliegtuigen reeds herhaaldelijk het Syrische luchtruim hebben geschonden (zoals toegegeven door Minister Vandeput, ed.), waren de Russen onmiddellijk in staat vast te stellen dat de jets in het bezit waren van de Belgische Luchtmacht.

Update 13/11/2016: Planet News vond deze bijkomende informatie – zie YouTube.

Update 11/01/2017: De clip die ik plaatste werd blijkbaar door de gebruiker verwijderd. Wat spijtig is. We kunnen wel melden dat we uit goede bron vernomen hebben dat militaire technologie ondertussen zo ver staat dat vliegtuigen foutloos geïdentificeerd worden. Die identificatie is nagenoeg ogenblikkelijk en reeds raak op het moment dat ze hun motoren starten; het toestel moet niet eens opgestegen zijn.

Planet News hoopt nog steeds dat jullie zelf nadenken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: