Open Brief over het Waanzinnig Idee Onze F-16s Boven Syrië in te Zetten

Deze brief werd op 3 juni 2015 opgesteld en vroeg onder andere hoe een agressieve houding zoals de inzet van een gevechtsvliegtuig ons land zou kunnen vrijwaren van terroristische aanslagen. Gezien 22/03 en gezien de drang van de regering om ons militair materiaal verder te gebruiken boven een land waar we niet welkom zijn, Syrië, blijft de brief relevant. Ik kreeg een persoonlijk antwoord, maar het discours, de vragen bleven uit.


Aan de Minister van Defensie,
Aan de zittende regering,

Als volksvertegenwoordiger wilde ik u de volgende vragen stellen, welke ik graag in het parlement behandeld zou zien.

Eind september 2014, na “uitvoerige” debatten, werd er beslist om de “internationale coalitie tegen IS” te versterken door het sturen van onze F-16’s, C-130’s en onze “special forces” voor een duur van, initieel, 1 maand. Eind oktober werd die missie, zonder dat wij op de hoogte werden gebracht, verlengd tot het einde van het jaar waaraan op 17 november 2014 een tweede keer stilzwijgend werd toegevoegd voor een periode van “minstens zes maanden”, “minstens tot de zomer”.

Wanneer we de kosten bekijken die in september ll. volgens voormalig Minister van Defensie De Crem werden begroot op €170.000 per dag, komen we, op het einde van deze maand juni, uit op een kostenplaat van om en bij de €45 miljoen. Volgens sommigen was die inschatting conservatief en is de werkelijke kost enkele veelvouden groter.

Hoewel het publiek niet met zekerheid weet en geïnformeerd wordt over de exacte plaats waar onze toestellen actief zijn – is het nu Irak, of toch Syrië? – kan ik niet anders dan me de vraag te stellen of ons land schuld kan hebben in het verkeerdelijk inschatten van de doelen die ons door het leidinggevende land, de Verenigde Staten, worden aangeduid. Er zijn tot nog toe reeds ettelijke onschuldige burgers omgekomen door acties van de “US led coalition” waartoe België behoort.

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-32563662
http://www.washingtontimes.com/news/2015/may/22/centcom-us-airstrikes-syria-killed-two-civilian-ch/
http://www.huffingtonpost.com/2015/05/22/airstrikes-syria-deaths_n_7422884.html
http://foreignpolicy.com/2015/01/06/u-s-military-investigating-if-airstrikes-killed-civilians-in-iraq-and-syria/
http://www.reuters.com/article/2014/11/12/us-mideast-crisis-syria-toll-idUSKCN0IW0W420141112

Ik heb dus de volgende vragen:

  • Hoe kan België zich blijven inzetten voor een agressieve aanpak tegenover extremisten die, gezien de laatste 14 jaar sinds 9/11 waarin het extremisme enkel maar is toegenomen, geen meetbare verbetering geeft? De vaststelling werd ook vandaag bevestigd door de Iraakse premier Haider Al-Abadi tijdens het internationale debat hierover in Parijs: “de luchtaanvallen voldoen niet”.
  • Kan, hoewel de lijst niet publiek hoeft gemaakt te worden, de volksvertegenwoordiging in de kamer inzage krijgen over de exacte plaatsen waar onze toestellen offensieve missies hebben uitgevoerd?
  • Hoe verantwoordt België het meedoen aan acties boven het grondgebied van het voormalige Assyrië terwijl daar géén VN resolutie over bestaat, noch een toestemming voor gegeven is door de autoriteiten in Syrië? – Mochten de Belgische toestellen ingezet worden boven dat laatste land.
  • Kan het volk geïnformeerd worden over de reële kostprijs van deze dubieuze aanpak? Was de inschatting van uittredend Minister van Defensie De Crem correct? Rekening houdend met het feit dat bepaalde projectieltypes meer dan €100.000 per stuk kosten, kan men bevestigen dat die significante prijs mee werd genomen in de oorspronkelijke calculatie?
  • Hoe kan het parlement de kostprijs verdedigen hoewel het gewenste resultaat waarvoor deze gelden geïnvesteerd worden, verre van bewezen is en zelfs, gezien enkel de toename van het wereldwijde extremisme tijdens de laatste jaren van offensieve aanpak, contraproductief lijkt te werken? Gezien er vandaag door de Verenigde Staten gemeld werd dat deze strijd “nog jaren kan duren”, wil dat zeggen dat ook België nog jaren mee zal werken aan een initiatief dat weinig zoden aan de dijk brengt en overmatig duur is?
  • Hoe zal de regering er voor zorgen dat, gezien het overduidelijke averechtse effect van zulk een agressieve houding, ons land gevrijwaard zal blijven van (even) extreme (re)acties? Ik denk aan wat in Madrid, Londen en Parijs gebeurd is.
  • Ten koste waarvan wordt dit budget besteed?
  • Toegevoegde vraag dd. 13/05/2016: Als het werkelijke doel van deze militaire actie het uitschakelen van I.S. is waarom geven we dan geen steun aan het enige leger die daar (officieel) boots on the ground heeft, namelijk het Syrische leger?

We worden gevraagd te besparen, maar deze kost blijft onbesproken.

We worden erop gewezen dat het extremisme moet uitgeroeid worden, maar we lijken het zelf te zaaien.

Graag een debat hierover. Indien u, voordat u de vraag zou stellen in het parlement, meer informatie wenst, dan sta ik ter uwer beschikking. U vindt mijn coördinaten onderaan.

Met vriendelijke groeten,
Met de meeste hoogachting,

Planet News

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

%d bloggers liken dit: